سرنگ

سرنگ مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

 • تمامی قیمت ها بروز می باشد.
 • تعداد در بسته : 1 عدد
 • رابط سرنگ به سرنگ
 • استریل شده

فروش ویژه
سرنگ آوا 5 سی سی لوئرلاک

 • تمامی قیمت ها بروز می باشد.
 • تعداد در بسته : 100 عدد
 • تعداد در کارتن : 20 بسته
 • مدل : پیچی ، سه تیکه
 • حجم : 5 میلی لیتر
 • برند : آوا

قیمت قبلی: 1,250 تومان
قیمت: 1,150 تومان
فروش ویژه
سرنگ ویمد 2 سی سی

 • تمامی قیمت ها بروز می باشد.
 • تعداد در بسته : 1 عدد
 • تعداد در کارتن : 1300 عدد
 • مدل : لوئراسلیپ ، دوتیکه
 • حجم : 2 میلی لیتر
 • برند : ویمد

قیمت قبلی: 670 تومان
قیمت: 600 تومان
فروش ویژه
سرنگ ویمد 3 سی سی لوئرلاک

 • تمامی قیمت ها بروز می باشد.
 • تعداد در بسته : 1 عدد
 • تعداد در کارتن : 1300 عدد
 • مدل : پیچی ، سه تیکه
 • حجم : 3 میلی لیتر
 • برند : ویمد

قیمت قبلی: 800 تومان
قیمت: 720 تومان
فروش ویژه
سرنگ ویمد 3 سی سی پیستون دار

 • تمامی قیمت ها بروز می باشد.
 • تعداد در بسته : 1 عدد
 • تعداد در کارتن : 550 عدد
 • مدل : لوئراسلیپ ، سه تیکه
 • حجم : 3 میلی لیتر

قیمت قبلی: 780 تومان
قیمت: 720 تومان
فروش ویژه
سرنگ ویمد 5 سی سی لوئرلاک

 • تمامی قیمت ها بروز می باشد.
 • تعداد در بسته : 1 عدد
 • تعداد در کارتن : 800 عدد
 • مدل : پیچی ، پیستون دار
 • حجم : 5 میلی لیتر
 • برند : ویمد

قیمت قبلی: 880 تومان
قیمت: 792 تومان
فروش ویژه
سرنگ آوا 10 سی سی لوئرلاک

 • تمامی قیمت ها بروز می باشد.
 • تعداد در بسته : 1 عدد
 • تعداد در کارتن : 600 عدد
 • مدل : پیچی ، سه تیکه
 • حجم : 10 میلی لیتر
 • برند : آوا

قیمت قبلی: 1,900 تومان
قیمت: 1,710 تومان
فروش ویژه
سرنگ ویمد 10 سی سی پیستون دار

 • تمامی قیمت ها بروز می باشد.
 • تعداد در بسته : 1 عدد
 • تعداد در کارتن : 500 عدد
 • مدل : لوئراسلیپ ، سه تیکه
 • حجم : 10 میلی لیتر
 • برند : ویمد

قیمت قبلی: 1,600 تومان
قیمت: 1,440 تومان
فروش ویژه
سرنگ ویمد 50 سی سی لوئرلاک

 • تمامی قیمت ها بروز می باشد. 
 • تعداد در بسته : 1 عدد
 • تعداد در کارتن : 130 عدد
 • مدل : پیچی ، سه تیکه
 • حجم : 60/50 میلی لیتر
 • برند : ویمد

قیمت قبلی: 6,000 تومان
قیمت: 5,800 تومان
فروش ویژه
سرنگ ویمد 20 سی سی لوئرلاک

 • تمامی قیمت ها بروز می باشد.
 • تعداد در بسته : 1 عدد
 • تعداد در کارتن : 300 عدد
 • مدل : پیچی ، سه تیکه
 • حجم : 20 میلی لیتر
 • برند : ویمد

قیمت قبلی: 3,100 تومان
قیمت: 2,070 تومان
فروش ویژه
سرنگ گاواژ ویمد

 • تمامی قیمت ها بروز می باشد.
 • تعداد در بسته : 1 عدد
 • تعداد در کارتن : 130 عدد
 • مدل : گاواژ ، سه تیکه
 • حجم : 60 میلی لیتر
 • برند : ویمد

قیمت قبلی: 6,000 تومان
قیمت: 5,400 تومان

 • تمامی قیمت ها بروز می باشد.
 • تعداد در بسته : 1 عدد
 • تعداد در کارتن : 350 عدد
 • مدل : پیچی ، سه تیکه
 • حجم : 20 میلی لیتر
 • برند : آوا

فروش ویژه
سرنگ گاواژ مینا

 • تمامی قیمت ها بروز می باشد.
 • تعداد در بسته : 20 عدد
 • تعداد در کارتن : 6 بسته
 • مدل : گاواژ ، سه تیکه
 • حجم : 60 میلی لیتر
 • برند : مینا

فروش ویژه
سرنگ آهیل 20 سی سی

 • تمامی قیمت ها بروز می باشد.
 • تعداد در بسته : 1 عدد
 • تعداد در کارتن : 400 عدد 
 • مدل : لوئراسلیپ ، دوتیکه
 • حجم : 20 میلی لیتر
 • برند : آهیل
 • تاریخ انقضا : 2020/11

 • تمامی قیمت ها بروز می باشد.
 • تعداد در بسته : 1 عدد
 • تعداد در کارتن : 800 عدد
 • مدل : لوئراسلیپ ، دوتیکه
 • حجم : 5 میلی لیتر
 • برند : ویمد

 • تمامی قیمت ها بروز می باشد.
 • تعداد در بسته : 100 عدد
 • تعداد در کارتن : 20 بسته
 • مدل : پیچی ، سه تیکه
 • حجم : 3 میلی لیتر
 • برند : آوا

فروش ویژه
سرنگ ویمد 20 سی سی

 • تمامی قیمت ها بروز می باشد.
 • تعداد در بسته : 1 عدد
 • تعداد در کارتن :  300 عدد
 • مدل : لوئراسلیپ ، دوتیکه
 • حجم : 20 میلی لیتر
 • برند : ویمد

فروش ویژه
سرنگ ویمد 5 سی سی پیستوندار

 • تمامی قیمت ها بروز می باشد.
 • تعداد در بسته : 1 عدد
 • تعداد در کارتن : 450 عدد 
 • مدل : لوئراسلیپ ، پیستون دار
 • حجم : 5 میلی لیتر

فروش ویژه
سرنگ ویمد 50 سی سی

 • تمامی قیمت ها بروز می باشد. 
 • تعداد دربسته : 1 عدد 
 • تعداد در کارتن : 130 عدد
 • مدل : لوئراسلیپ ، سه تیکه
 • حجم : 60 /50 میلی لیتر
 • برند : ویمد

فروش ویژه
سرنگ آوا 10 سی سی

 • تمامی قیمت ها بروز می باشد.
 • تعداد در بسته : 1 عدد
 • تعداد در کارتن : 600 عدد
 • مدل : لوئراسلیپ ، سه تیکه
 • حجم : 10 میلی لیتر
 • برند : آوا

 • تمامی قیمت ها بروز می باشد.
 • تعداد در بسته : 1 عدد
 • تعداد در کارتن : 500 عدد
 • مدل : لوئراسلیپ ، دوتیکه
 • حجم : 10 میلی لیتر
 • برند : ویمد

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

 • تمامی قیمت ها بروز می باشد.
 • تعداد در بسته : 1 عدد
 • تعداد در کارتن : 350 عدد
 • مدل : لوئراسلیپ ، سه تیکه
 • حجم : 20 میلی لیتر
 • برند : آوا

قیمت: لطفاً تماس بگیرید
مقایسه اقلام
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید