باند پانسمان کنار بافت و باند کشی

باند پانسمان کنار بافت و باند کشی مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)
فروش ویژه
باند پانسمان کنار بافت 10 سانت 3 یارد

 • تمامی قیمت ها بروز می باشد
 • بالای 1500 عدد تماس بگیرید
 • تعداد در بسته 30 عدد
 • تعداد در کارتن 480 عدد

 • تمامی قیمت ها بروز می باشد
 • بالای 1500 عدد تماس بگیرید
 • تعداد در بسته 30 عدد
 • تعداد در کارتن 480 عدد

 

فروش ویژه
باند پانسمان کنار بافت 15 سانت 3 یارد

 • تمامی قیمت ها بروز می باشد
 • بالای 1500 عدد تماس بگیرید
 • تعداد در بسته 21 عدد
 • تعداد در کارتن 336 عدد

فروش ویژه
باند پانسمان کنار بافت 15 سانت 4 یارد

 • تمامی قیمت ها بروز می باشد
 • بالای 1500 عدد تماس بگیرید
 • تعداد در بسته 21 عدد
 • تعداد در کارتن 336 عدد

فروش ویژه
باند پانسمان کنار بافت 20 سانت 3 یارد

 • تمامی قیمت ها بروز می باشد
 • بالای 1500 عدد تماس بگیرید
 • تعداد در بسته 15 عدد
 • تعداد در کارتن 240 عدد

فروش ویژه
باند پانسمان کنار بافت 20 سانت 4 یارد

 • تمامی قیمت ها بروز می باشد
 • بالای 1500 عدد تماس بگیرید
 • تعداد در بسته 15 عدد
 • تعداد در کارتن 240 عدد

فروش ویژه
باند پانسمان کنار بافت 5 سانت 3 یارد

 • تمامی قیمت ها بروز می باشد
 • بالای 1500 عدد تماس بگیرید
 • تعداد در بسته 60 عدد
 • تعداد در کارتن 960 عدد

فروش ویژه
باند پانسمان کنار بافت 5 سانت 4 یارد

 • تمامی قیمت ها بروز می باشد
 • بالای 1500 عدد تماس بگیرید
 • تعداد در بسته 45 عدد
 • تعداد در کارتن 720 عدد

فروش ویژه
باند پانسمان کنار بافت 7.5 سانت 3 یارد

 • تمامی قیمت ها بروز می باشد
 • بالای 1500 عدد تماس بگیرید
 • تعداد در بسته 42 عدد
 • تعداد در کارتن 672 عدد

فروش ویژه
باند پانسمان کنار بافت 7.5 سانت 4 یارد

 • تمامی قیمت ها بروز می باشد
 • بالای 1500 عدد تماس بگیرید
 • تعداد در بسته 42 عدد
 • تعداد در کارتن 672 عدد

مقایسه اقلام
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید